رفع اشکالOpenCv2.3.1

رفع اشکالOpenCv2.3.1

کسانی که با این ورژن از opencv کار کرده اند متوجه شده اند که این ورژن برای بعضی از برنامه های بینایی خطا می دهد.به عنوان مثال اگر این برنامه  که مربوط به گرفتن تصویر از دوربین می باشد را بنویسید Error خواهید گرفت.

Error شما از برنامه فوق به شکل زیر می باشد.

این Error بیان می دارد که  یکی از dll های  کتابخانه opencv کم می باشد برای این که بتوانیم این Error  را بر طرف نماییم. باید dll  مربوط به آن را به opencv2.3.1 بیفزایید. برای دریافت این dll و نحوه افزودن آن به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب…

برای افزودن این dll باید مراحل زیر را انجام دهید.(توجه:برای سیستم ۳۲بیتی به  پوشهx86 و برای سیستم ۶۴بیتی به پوشه x64  بروید.)

opencv-2.3.1\build\x86\vc10\bin

 در واقع شما باید بعد از دانلود این dll  آن را در پوشه bin کپی نمایید.

لینک دانلود فایلنکته ی دیگر آنکه، قبل از اجرای این برنامه باید دوربین متصل به سیستم شما روشن باشد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s