روبات موازی هگزا

 

لینک دوم آزمایش روبات در یک نرم افزار شبیه ساز سه بعدیه.

لینک سوم نرم افزار Shesh Studio هست که برای طراحی روبات هگزا طراحی کردیم و میشه هر نوع روبات هگزا رو درش طراحی کرد و مساله اینورس رو براش حل کرد و زوایای desired رو براش حساب کرد. این نرم افزار حرکت رو به صورت انیمشن نشون میده.

لینک آخر مراحل ساخت روبات در کارگاهه.

 

آزمایش نهایی روبات موازی هگزا

http://www.youtube.com/watch?v=wKjz4Sb038s

طراحی و تست CAD

http://www.youtube.com/watch?v=fTKJ1c0EmlU&feature=related

نرم افزار سیمولاتور روبات هگزا

http://www.youtube.com/watch?v=1AeQmYe3EZw&feature=related

مراحل طراحی و ساخت روبات هگزا

http://www.youtube.com/watch?v=dZSCztDfYwk&NR=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s