ارتباط بین کارتهای جانبی plc

رتباط بین کارتهای جانبی PLC

رک های گسترش

در پروسه ها و ماشین های بزرگ که تعداد ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ و کارتهای هوشمند بیشتری استفاده می شوند معمولا همگی کارت ها در یک رک جا نمی شوند.در این شرایط کارت های اضافی باید در رک های گسترش یا Expansion Rack قرار بگیرند.کارت هایی که در رک گسترش نصب شده اند باید به CPU معرفی گردند.معرفی این رک ها و کارتهای درون آنها را CONFIG کردن PLC می نامند.

تبادل اطلاعات در رک های گسترش
رک های اصلی دارای گذرگاه های موازی (Parallel Bus) می باشند که به تمامی کارت های داخلی هر رک متصل شده اند.گذرگاه مسیری برای داده و آدرس می باشدکه CPU و کارت های دیگر از طریق آن به مبادله داده ها می پردازند و با استفاده از باس به تمامی کارت های نصب شده در رک اصلی دسترسی مستقیم دارند.
در سیستم های بزرگ که جند رک گسترش وجود دارد هر رک گسترش دارای ساختار گذرگاه مشابه بوده و هر کارت نیز به طور مشابه آدرس دهی می شود.
در PLC های شرکت زیمنس کارتهای بسیاری وجود دارند .یکی از این کارت ها ، کارت IM می باشد که در صورت نیاز به اضافه شدن واحد های دیگر ورودی و خروجی به PLC یا اتصال پروگرامر از این مدول ارتباطی استفاده می شود.در صورتی که چندین PLC به صورت شبکه به یکدیگر متصل شوند از واحد IM جهت ارتباط آنها استفاده می شود.

کارت های پالس شمار
در مواردی که از موتورهای با سرعت متغیر در یک مجموعه استفاده می شود معمولا سرعت یا دور موتور به عنوان ابزاری برای کنترل عملکرد سیستم به کار میرود.شمارش دور موتور با المانی به نام شفت انکودر که روی شفت موتور نصب می شود صورت می گیرد.معمولا این سنسور دور موتور را به صورت یک رشته پالس با عرضهای یکان تبدیل می کند.چون تعداد این پالس ها در سرعت های بالا زیاد است نمی توان با کارتهای دیجیتال معمولی آن ها را آشکار کرد. لذا باید از کارتهای مخصوصی که به این منظور طراحی شده اند استفاده کرد .

کارت کنترل موتور پله ای
موتورهای پله ای امروزه بسیار متداول شده اند.تفاوت موتور پله ای با موتور معمولی این است که در موتور پله ای چرخش موتور پیوسته نبوده بلکه به صورت پله ای می باشد.وضعیت محور موتور های پله ای با تعداد پالس های ارسالی به آن کنترل می شود.و سرعت چرخش موتور با فرکانس پالس های ارسالی تنظیم می شود.تغییرات فرکانس نیز شتاب چرخش موتور را تعیین می کند.PLC با محاسبه و تعیین تعداد پالس ها ، فرکانس پالس ها و همچنین تغییرات فرکانس می تواند عملکرد موتور را تحت کنترل در آورد.
کارت های تایمر و شمارنده
هر PLC دارای تعدادی تایمر و شمارنده می باشدکه ممکن است استفاده از آنها مشکلاتی داشته باشد از جمله :
1. در بعضی از کاربردها به شمارنده یا تایمر بیشتری نسبت به مقدار موجود در PLC نیازمندیم
2. تایمرها و شمارنده های موجود در PLC توسط برنامه استفاده کننده تنظیم میشوند و با فرمان CPU کار می کنند.به این ترتیب مدتی از وقت PLC صرف اجرای دستورالعمل های مربوط به شمارنده و تایمرها می شود.Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s