افق هاي جديد نزديك به پلوتو

افق های جدید، نزدیک به پلوتو

تصویر راست: تصویر هنری از فضاپیمای افق های جدید. اعتبار تصویر: ناسا.

فضاپیمای افق های جدید (New Horizons) مرحله مهمی از زندگی خود را پشت سر گذاشت.این فضاپیما هم اکنون نسبت به زمین در فاصله نزدیکتری به مقصد اولیه اش یعنی پلوتو، قرار گرفته است. با اینحال افق های جدید که سریعترین جسم ساخته شده دست بشر تابدین لحضه می باشد، هنوز در نیمه راه مسیری که باید بسوی این سیاره کوچک بپیماید هم نیست و تا 25 فبریه 2010 نیز به این نقطه نخواهد رسید. افق های جدید 1440 روز از سفر 5/9 ساله اش را پشت سر گذاشته و به خوبی 15 واحد نجومی از خورشید را رد کرده است. اما هنوز راه درازی در پیش است: 1928 روز تا شروع عملیات اولیه و رویارویی با پلوتو ، و 2022 روز تا رسیدن فضاپیما به نزدیکترین نقطه به پلوتو (در تابستان 2015) مانده است.

تفکر درباره آنچه درباره پلوتو و کمربند Kuiper  طی 5/5 سال به دست خواهد آمد هیجان انگیز  است. آیا طرز تفکر و دیدگاه ما را تغییر خواهد داد؟

 

 

تصویری از لحضه پرتاب فضاپیما در ژانویه 2006

 

افق های جدید هم اکنون با سرعت 50000 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است و در فاصله 4/2 میلیارد کیلومتری از زمین قرار دارد.

این فضاپیما در ژانویه 2006 پرتاب شده است.

 

 

بخش های مختلف فضاپیمای افق های جدید

 

افق های جدید در اوایل ژانویه از خواب زمستانی بیدار خواهد شد تا دیش آنتن ارتباطی را دوباره تنظیم کند. این کار به منظور ثبت تغییر وضعیت زمین به دور خورشید انجام می گیرد. محاسبات از راه دور نشان می دهد که افق های جدید در وضعیت کاملاً خوبی به سر می برد و همه چیز طبق برنامه در حال پیش رفت است.

 

 

محقق ارشد، آلن استرن (Alan Stern) در آخرین دیدگاه های خود نوشت تیم علمی جلسه ای در ژانویه خواهد داشت تا در مورد اجرامی که امیدوارند در کمربند Kuiper  کشف گردد بحث شود. این تحقیقات تابستان آینده آغاز خواهد شد و تا 2011 و 2012 ادامه خواهد داشت. به طور خوشبینانه برایمان 4 تا 10 هدف را شناسایی خواهند کرد.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s